Rørleggerservice, vedlikehold, montering og utskifting

Vi utfører vanlig vedlikehold av rørsystemer for vann og avløp, sluk, armatur, kraner og utstyr, vedlikehold av fyringsanlegg, beredere, staking og høytrykkspyling av rør, samt kontroll av drenskummer o.l. Serviceavtaler kan inngås med f.eks. borettslag og bedrifter, og gårdeiere.

Reparasjoner, rørlegger, rørleggervakt

Vi utfører planlagte reparasjoner eller løser uventede problemer som oppstår og trenger rask utbedring for å hindre vannskader og andre ulemper.

Modernisering

Vi hjelper deg med oppussing eller totalrenovering av ditt bad og kjøkken. Vi har kunnskapen og erfaringene som skal til for å få et godt resultat. Vi benytter oss av bransjens fremste leverandører av produkter og kompetanse. Du kan altså trygt spørre oss om modernisering av ditt bad, våtrom eller kjøkken.

Høytrykksstaking, tette avløp

Høytrykksstaking eller høytrykksspyling, som vi kaller det, utføres når avløpsrør for vann og kloakk tetter seg. Det kan være fra villaer, boligblokker etc., eller stående opplegg mellom etasjene. Mindre avløpsrør inne i leiligheter, som f.eks. benkeavløp og sluk, spyles sjelden hvis ikke det er spesielle tilfeller.

Nødutrykning, Rørlegger 24 timer, rørleggervakt

Etter kl. 16 på hverdager, lørdag, søndag og helligdager, hele døgnet. Responstid avhenger av pågang, taksten er høyere enn i vanlig arbeidstid og det ytes først og fremst nødhjelp. Mindre skader repareres på vakta, men kan ikke jobben gjøres ferdig skal vi fortsette på nærmeste vanlige arbeidsdag eller etter avtale.

TV-kontroll

TV-kontroll utføres av avløpsrør, fra diameter på 75 millimeter og oppover. Ved mindre rør kan det bestilles spesielt - minstemål er da 32 millimeter.

Graving

Vi utfører graving for reparasjoner eller omlegg av vann og avløpsrør med tilhørende installasjoner, som f.eks. kummer, gårdssluk, etc., samt rehablitering av vann og avløpsledninger.

Frosne vannrør

Vi utfører tining av vann- og avløpsrør. Vi har både utstyret og lang kompetansen/erfaring som skal til for at vi raskt skal kunne få åpnet dine rør igjen.  

Vi skaffer også

Murer / flislegger, snekker, elektriker og graver.

Prisinformasjon

Fakturert tid inkluderer reisetid til og fra kunden og nødvendig tid til uttak og retur av materialer og verktøy, samt rengjøring av utstyr og verktøy. Materialer som brukes fra vår servicebil må erstattes igjen av rørleggeren, dette inngår også i totaltiden. Vi vil gjøre det enkelt for våre kunder, og opererer derfor også med faste priser på noen tjenester.