Fornyelse eller skifte av rør i din bolig

Eier du en bolig som er mellom 20 og 25 år gammel? Da kan du med fordel utføre en sjekk av rørenes tilstand for å vurdere hvorvidt det er nødvendig med fornyelse av disse. Desto eldre boligen er, jo mer sannsynlig er det at det snart er behov for en slik undersøkelse. Riktignok kan det koste litt å foreta en tilstandsrapport, men dette kan til gjengjeld spare deg eller sameiet for store summer når du tar hensyn til konsekvensene av en eventuell lekkasje.

Hva innebærer rørskifte og fornyelse?

  • Rørskifte kan være nødvendig ved reparasjoner eller omlegg av for eksempel vann- og avløpsrør. I den anledning vil det være nødvendig med en gravejobb, noe vi i Rørleggervakta kan bistå med. Velger man å gjøre en utskifting av avløpsrørene, er det ofte lurt å se på vannrørene samtidig. En rørinspeksjon vil kunne si mer om hvilken tilstand rørene er i.
  • Rørfornying er en måte å installere nye rør på innsiden av allerede eksisterende rør. På denne måten er det ikke nødvendig å rive ned vegger, grave opp hage eller badegulv. Rørfornyelse er et alternativ som kan benyttes i de aller fleste tilfeller, og er en teknikk som er benyttet i Norge de siste 40- 50 årene. Det vil ofte være nødvendig å gjennomføre en innvendig filming av rørene, slik at man kan se hvordan tilstanden til rørene faktisk er.

Kyndig hjelp fra fagfolk

Velger du å engasjere en rørlegger til å utføre en tilstandsrapport av dine rør, kan du spare både kostander og fremtidige bekymringer. Rørleggervakta stiller med dyktig rørlegger, Oslo som omliggende områder. Vi utfører en TV-inspeksjon som kan avdekke eventuelle feil og mangler ved ditt rørsystem. Dette er en god måte å kartlegge større deler av rørsystemet på en skånsom måte, samtidig som det gir en god oversikt over tilstanden på røropplegget i din bolig eller deres borettslag.