Frosne Vannrør
Rør i gamle hus og bygninger, der vannrørene gjerne befinner inne i veggen, har en lei tendens til å fryse når temperaturmåleren viser lave temperaturer. Ved frosne vannrør, utvider vannet seg og du risikerer at isen sprenger seg vei gjennom hindringer.

De aller fleste skader oppstår når kulda kommer overraskende, slik at man ikke rekker å tilpasse huset til temperaturforandringen. Når vannet i rørene fryser er det rett og slett slik at det ikke kommer noe vann ut fra krana. Frosne rør kan føre til store skader, så det er viktig å være føre var og på vakt.

Vær varsom med egne tiltak

Det kan være naturlig å tenke at man bør tine frosne rør, og at man derfor setter inn varmeovner eller fønere for å tvarme opp rørene. Ettersom vann utvider seg når det blir til is, vil rørene ofte allerede være skadet av denne prosessen. Når man da varmer opp rørene og tiner opp vannet, er man svært utsatt for vannskade. Med isen ferdig tint står vannet fritt til å renne ut av det skadde røret, noe som raskt kan bli en kostbar affære.

Vær også klar over at du aldri må benytte åpen flamme for å tine frosne vannrør, da dette kan føre til at lekkasjen blir større og skadene deretter, eller i verste fall føre til brann.

For å forbygge og forhindre er det lurt å bruke stoppekrana, for eksempel når du reiser på ferie eller reiser fra hytta. Tapp også ut resterende vann fra rørene etter at du har skrudd av stoppekrana.

Tigjengelig hele døgnet

Vår rørleggervakt for Oslo og omegn gjelder etter klokken 15.30 på hverdager, i helgene, samt helligdager. Det innebærer at du kan få bistand fra oss hele døgnet.

Responstid avhenger av pågang, og taksten er høyere enn ved utførelse av oppdrag i vanlig arbeidstid. Mindre skader kan repareres på vakten, men blir ikke jobben ferdigstilt der og da fortsetter vi oppdraget på nærmeste vanlige arbeidsdag eller etter avtale. Ta kontakt med oss om du skulle være i tvil om du trenger nødutrykning eller om det kan vente til neste dag.

Få profesjonell hjelp ved frosne rør

Med en rørlegger får du en fagperson som innehar kunnskapen og utstyret som er nødvendig for å lokalisere en eventuell skade og tine røret på en forsvarlig måte.

Rørleggervakta har døgnvakt, og kan være raskt på plass når du vet at vannet har frosset i røret. Det kan raskt lønne seg å benytte fagfolk for å vurdere situasjonen, fremfor å utføre en nødløsning selv. Kontakt Rørleggervakta for raskt tilgang på rørlegger (Oslo, Bærum, Asker, Follo, Drammen og Lørenskog).